You are here: Home » Lifestyle » Säkerhetstips för utomhusuppvärmning med gas

Säkerhetstips för utomhusuppvärmning med gas

Den viktigaste frågan är vad utomhusuppvärmning med gas är? Propanvärmare för utomhusbruk ger dig värme utomhus och får endast användas just utomhus.

Image result for patio heater

Infraröd är samma värme som vi får från solen, fast utan att bränna oss.

Om du har uteutrymme så vill du maximera det utrymmet och inte bara använda det under sommartiden. Säkerhetsåtgärder är viktiga och dessa värmare använder förbränning under användningen och de kan därför vara riktigt farliga inomhus.

Nybörjarsäkerhet för utomhusvärmare

 • Utevärmare är endast avsedda för utomhusbruk i välventilerade utrymmen
 • Använd inte vid starka vindar då vind kan blåsa ut flamman och/eller tippa över uteplatsvärmaren. Båda scenarierna kan vara väldigt farliga.
 • Barn får aldrig lämnas ensamma med en uteplatsvärmare
 • Se till att du känner till din uteplatsvärmare väl innan du börjar och hitta av/på-strömbrytarna

 

Nu kan vi sätta igång

 • Läs först tillverkarens instruktioner och se till att alla delar är klara att monteras
 • Se till att alla paneler och skydd är korrekt monterade
 • Se till att värmereflektorn är ordentligt placerad ovanför emitterhuvudet
 • Se till att huvudet för utomhusvärmaren är på helt rätt nivå för att minimera risken att den faller ned
 • Se till att den är upprätt, stabil och står på en yta som kan bära värmaren
 • Se till att värmaren är i ett välventilerat område med korrekt luftflöde
 • Se till att det finns minst 1 meter utrymme runt uteplatsvärmaren
 • Försök aldrig att bära värmaren
 • Försök aldrig dra ut värmeelementet genom bränsletillförseln
 • Placera värmaren bort från potentiella brandfarliga objekt eller ställen utomhus.
 • Se till att marken runt värmaren hålls ren och fri från matrester och livsmedel. Fettutsläpp ska alltid tas bort från golvytan.

Nu kan du tända

 • Försök aldrig att flytta huvudet på uteplatsvärmaren när den är igång
 • Se till att värmaren är långt borta frånpotentiella gasläckor. Stäng av värmeelementet omedelbart om något sådant sker.
 • Om det finns en antändningskälla ska du ringa 112 på en gång.
 • Se till att det inte finns någon chans att något hänger i närheten, ingen risk för kontakt med något brandfarligt
 • Akta dig också för att material i närheten, som t.ex. glas, kan splittras vid värme
 • Se upp för andra brännbara material i närheten av emitterhuvudet till värmaren som t.ex. ved, växter, plast, butantändare eller annan brandfarlig vätska
 • Placera värmaren i ett avskärdat område, så att det finns ingen risk att den blåses ut
 • Häng aldrig några kläder, handdukar eller material i närheten av enheten
 • Se till att folk är medvetna om värmen och den höga yttemperaturen
 • Se till att alla som inte är kunniga inte kommer nära värmaren, inklusive barn.

Information tillhandahållen av Solamagicshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *